2021-2025

fortida gjør framtida rikere

Riksantikvarens strategi

Del 1

Forord

Forord av riksantikvar Hanna Geiran

Les mer

Del 2

Riksantikvarens samfunnsoppdrag og nasjonale mål

Riksantikvaren er direktoratet for kulturmiljøforvaltningen og Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturmiljø.

Les mer

Del 3

DIREKTORATROLLEN

5

Riksantikvarens har fem direktoratroller. Fagpolitisk rolle, myndighetsrollen, ekspert- og rådgiverrolle, samfunnsaktørrollen og systemrollen.

Les mer

Del 4

UTFORDRINGER gir MULIGHETER

Samfunnet vårt og folks liv er i stadig endring. I vår tid skjer endringene raskt. Teknologi, infrastruktur og globalisering har endret hvordan vi bor, jobber og samhandler. Kulturmiljø er et fellesgode som kan bidra til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Les mer

Del 5

Strategiske satsinger og mål, delmål

Del 6

virksomhetsutvikling

Virksomhetsutvikling – strategiske satsinger og mål

Les mer

Del 7

FAGSTRATEGIER

Riksantikvaren har en rekke fagstrategier som angir satsinger og prioriteringer for vårt faglige arbeid.

Les mer

Tilgjengelighetserklæring