Del 6 Virksomhetsutvikling

Virksomhetsutvikling – strategiske satsinger og mål

Strategisk satsing 1.

Riksantikvaren jobber kontinuerlig med å forbedre egen organisasjon.

 

Strategisk mål 1.1.

Riksantikvaren har en organisasjonskultur bygd på etablerte verdier.

 

Strategisk mål 1.2.

Riksantikvaren skal arbeide systematisk for en smartere oppgaveløsing og bedre arbeidsmetoder.

 

Strategisk mål 1.3.

Riksantikvaren har en fleksibel organisasjon med vekt på utvikling.

Strategisk satsing 2.

Riksantikvaren jobber målrettet med medarbeiderutvikling.

 

Strategisk mål 2.1.

Riksantikvaren har tydelige, motiverende og resultatorienterte ledere.

 

Strategisk mål 2.2.

Riksantikvaren har kompetente og motiverte medarbeidere.

Strategisk satsing 3.

Riksantikvaren arbeider langsiktig og planmessig med kompetanse.

 

Strategisk mål 3.1.

Riksantikvaren skal videreutvikle egen kompetanse og rekruttere medarbeidere med relevant ny kompetanse for å fylle direktoratrollen.

Tilgjengelighetserklæring