2021

SINTEF publikumsrapport

Bevaring er mest bærekraftig

Del 1

Om rapporten

Riksantikvaren ga i 2019 SINTEF i oppdrag å kartlegge kunnskapsstatus for klimaeffekter av rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger.

Les mer om rapporten her

Del 2

Gjenbruk av bygninger er bra for miljøet

Gjenbruk av eksisterende bygninger kan bidra til å redusere klimagassutslipp. Denne rapporten forteller om forskning som dokumenterer dette bedre enn noen gang.

Les mer

Del 3

Vi har en jobb å gjøre

15,3%

Andel av klimagassutslippene i Norge som kommer fra byggevirksomhet og drift av bygg.

Les mer

Del 4

Stor klimaeffekt i bevaring og gjenbruk

Tiltak for å redusere energi­bruken i bygninger kan være et svært effektivt klimatiltak. Selv enkle tiltak kan redusere energibruken i eksisterende bygninger betraktelig.

Les mer

Del 5

Alle bygninger kan bli mer klimavennlige

Skal vi nå våre utslippsmål, er det ingen god strategi å erstatte eksisterende bygninger med nye, selv om de gir lavere utslipp mens bygningen er i bruk.

Les mer

Del 6

Rehabilitering på byggets premisser

De fleste bygninger kan gjøres mer energi­vennlige uten å ødelegge bygningens karakter og historie.

Les mer

Del 7

Riksantikvarens anbefalinger

Riksantikvarens anbefalinger for en mer klimavennlig tilnærming til rehabilitering av bygg. Offentlige myndigheter så vel som utbyggere kan tilrettelegge for en mer klimavennlig tilnærming til bygg.

Les mer

Tilgjengelighetserklæring