Del 1 Om rapporten

Om rapporten

Riksantikvaren ga i 2019 SINTEF i oppdrag å kartlegge kunnskapsstatus for klimaeffekter av rehabilitering og
gjenbruk av eksisterende bygninger. Forskerne skulle konsentrere seg om livsløpsanalyser, det vil si analyser
som ser på klimakonsekvensen av bygging og bruk av bygninger over hele bygningens levetid.

Prosjektet ble avsluttet i 2020, og funnene er publisert i rapporten «Grønt er ikke bare en farge. Bærekraftige bygninger eksisterer allerede.» Rapporten du leser nå presenterer en del av hovedfunnene fra SINTEF-studien på en mer kortfattet og popularisert måte. Hensikten er å nå ut til et bredere publikum med det som er hovedkonklusjonen i SINTEFs rapport: Å rehabilitere og gjenbruke eksisterende bygninger gir lavere utslipp av klimagasser enn å rive og bygge nytt.

For mer utfyllende informasjon om forskningsresultatene og de vitenskapelige kildene som ligger til grunn for konklusjonen, henviser vi til SINTEFs rapport. Den inneholder en utfyllende liste over kilder, studier og
publiserte vitenskapelige arbeider på dette feltet. Den foreliggende rapporten inneholder, i tillegg til
forskningsresultatene, også en del praktiske råd om hvordan en går fram for å restaurere gamle bygninger. Du
finner flere her: www.riksantikvaren.no/gode-rad-og-tiltak

Grunerløkka studenthus i Oslo er opprinnelig en kornsilo fra 1953. Studentsiloen, som stod ferdig i 2001, har totalt 226 hybler og leiligheter i ulike størrelser. Siloen har mottatt Oslos bys arkitekturpris som studenthus. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Tilgjengelighetserklæring