Årsrapport

April, 2024

Riksantikvarens årsrapport for 2023

Del 1

Leders beretning

Året vi forlot er ikke bare dystert. Vi ser god effekt av tilskuddene til kulturminner ute i fylkene. Bygninger og båter blir satt i stand, håndverkere får oppdrag og eiere og lokalsamfunn opplever stolthet, tilhørighet og glede.

Les mer

Del 2

Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Riksantikvaren har et særlig ansvar for å nå kulturmiljømålene på de områdene der Riksantikvaren har myndighet og juridiske virkemidler. De aktuelle resultatområdene er kulturminner, kulturmiljø og polarområdene.

Les mer

Del 3

Årets aktiviteter og resultater

Årets aktiviteter og resultater.

Del 4

Styring og kontroll i virksomheten

Riksantikvaren jobber kontinuerlig for god styring og kontroll i virksomheten. Risikoanalyser er en viktig del av den interne oppfølgingen av vår årsplan og prioriteringer gitt fra departementet i tildelingsbrev og instruks.

Les mer

Del 5

Vurdering av framtidsutsikter

Det er store ting på trappene for 2024 og de kommende årene: Det er spennende oppgaver, oppgaver vi skal ha med oss lenge og utfordrende oppgaver som vi må løse i tett samarbeid med flere sektorer enn før.

Les mer

Del 6

Årsregnskap

Se årsregnskapet med lederkommentarer.

Les mer

Tilgjengelighetserklæring